Descobreix11 sorprenents beneficis
de viure en una casa sostenible.

Les Cases passives són habitatges energèticament eficients, ecològiques i sanes, que ofereixen una temperatura ambient confortable durant tot l'any, amb només un 10% del consum d'un habitatge convencional. A continuació, t'expliquem les seves grans avantatges.

Vivenda Passive House a Encamp (Andorra). Projecte d'   Enginesa.

Vivenda Passive House a Encamp (Andorra). Projecte d'Enginesa.

1. La temperatura a l'interior sempre és la mateixa

La Casa Passiva dota d'estabilitat la temperatura a tota la casa, tots les hores i tots els dies.
Redueixen les pèrdues de calor a l'hivern i eviten les entrades de calor a l'estiu, establint així la temperatura ideal a tota la casa.

2. La temperatura és confortable en tots els punts de la casa

L'aïllament implantat a l'habitatge, permet que totes les habitacions tinguin la mateixa temperatura ia més estigui dins dels paràmetres de confort. Això passa perquè s'eviten punts freds que produeixen els habituals fuites energètics de les cases.

3. Redueixes en més d'un 90% la teva despesa en calefacció

El gran aïllament tèrmic implantat en els habitatges passives i les finestres d'ultima generació, eviten qualsevol canvi de temperatura a l'interior, de manera que no serà necessari produir gairebé calefacció. A més, la poca calefacció o ventilació artificial que pugui necessitar-se, es produeix amb sistemes molt eficients.

4. Vius amb una adequada orientació solar

Quan l'edifici o l'habitatge és de nova construcció, l'orientació s'adaptarà al sol, per aprofitar al màxim tots els beneficis solars i la llum natural, evitant també els sobreescalfaments d'estiu.

5. Redueixes en més d'un 90% les teves emissions de CO2

En consumir molt poca energia, l'emissió de CO2 és 90% inferior als sistemes tradicionals, reduint així emissions contaminants que provoquen el canvi climàtic.

6. Un gran aïllament acústic del soroll exterior

Les finestres usades en una casa passiva, són de triple vidre i doble cambra d'aire, de manera que no només ens serveix d'aïllament tèrmic sinó que a més fan d'aïllament acústic, permetent que els sorolls de l'exterior passin a ser pràcticament imperceptibles.

Jordi Llovera (PhD Engineer) en la vivenda passiva a Encamp, realitzada per    Enginesa.

Jordi Llovera (PhD Engineer) en la vivenda passiva a Encamp, realitzada per Enginesa.

7. Un ascensor intel·ligent que recupera energia amb el moviment

En el cas d'un edifici passiu de diverses plantes, l'ús d'un ascensor és imprescindible. L'ascensor utilitzat regenera energia en les baixades, creant així, un sistema eficient.

8. Vius en una llar domòtica

Tota la casa es controla automàticament, recopilant i analitzant dades com la temperatura, les despeses energètiques, el funcionament dels sistemes, d'una forma molt senzilla per a l'usuari. La teva llar s'adapta a les necessitats de cada moment.

9. Una ventilació molt més eficient

La instal·lació d'un sistema de ventilació produeix una circulació d'aire totalment controlada, sense corrents ni canvis de temperatura, creant una agradable sensació de confort. L'aire extret escalfa l'aire nou d'una forma molt eficient.

10. Ganes en salut gràcies a la qualitat d'aire

L'aire filtrat evita la presència de pols i pol·len, el que redueix les reaccions al·lèrgiques i la neteja de la pols interior. A més, la baixa concentració de CO2 i de compostos orgànics volàtils redueix la sensació de cansament i altres malalties.

11. Una molt bona amortització

El sobrecost d'una casa passiva nova és només del 3 al 5% sobre el preu global de l'obra, a canvi d'un estalvi energètic de per vida, d'un confort tèrmic incomparable i d'una reducció dràstica de les emissions durant tota la vida del edifici.

static1.squarespace.png

Descobreix l'edifici Aconcagua, primer premi mundial en la
Conferència del Canvi Climàtic de París COP21.

Gràcies a l'aplicació de recursos de l'arquitectura bioclimàtica, els edificis passius necessiten d'un consum de calefacció i aire condicionat gairebé nul, el que permet amortitzar la poca diferència d'inversió respecte a un edifici convencional, en un termini molt curt de temps.